Typy domácí péče

Domácí hospitalizace

Jde o krátkodobou péči o klienty po operacích či úrazech nebo o klienty s nově diagnostikovaným nebo aktuálně zhoršeným interním onemocněním. Celkový stav pacienta nevyžaduje hospitalizaci, ale zároveň je nutná specializovaná zdravotní péče např. o operační ránu, rehabilitace apod.

Dlouhodobá domácí péče

Péče o chronicky nemocné klienty napříč všemi medicínskými obory.

 • Onkologie (péče o pacienty ve všech stadiích onemocnění, léčba
  komplikací chemoterapie nebo radioterapie, léčba bolesti, péče o stomie)
 • Plicní (péče o pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí,
  včetně péče o klienty závislé na domácí oxygenoterapii)
 • Nutriční terapie (vedení domácí enterální či parenterální výživy
  při nedostatečném příjmu potravy)
 • Neurologie (péče o klienty po cévních mozkových příhodách,
  s neurologickým deficitem, po těžkých úrazech hlavy, apod.)
 • Psychiatrie (péče o pacienty s demencí apod.)

Domácí hospicová péče

Péče o klienty v terminálním stadiu onkologického nebo interního onemocnění. Cílem péče je především minimalizovat fyzické, psychické a sociální utrpení klienta v poslední fázi života. Ve spolupráci s rodinou a blízkými se snažíme klientovi poskytnou maximální možnou kvalitu života. Jde o velmi náročnou ošetřovatelskou disciplínu, která vyžaduje vysoce kvalifikovaný, profesionální a empatický personál.

Preventivní domácí péče

Jde o péči o klienty, u kterých je lékařem indikováno pravidelné sledování zdravotního stavu, vyšetřování životních funkcí (krevní tlak, tepová frekvence, EKG) a pravidelné odběry (hladina glykémie, INR). Včasným záchytem zhoršení příznaků základního nemocnění můžeme předejít pozdějším komplikacím a nutnosti hospitalizace.

Zkušenosti klientů

V Česku chybí asi 70 mobilních lůžkových hospiců

Domácí hospicová péče obvykle není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, funguje z darů a příspěvků pacientů a jejich rodin. Proplácení péče umožnil od roku 2015 pilotní projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny. Funguje dva roky. S výsledky není spokojen Robert Huneš, viceprezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.

"Výsledky jsou negativní, protože pilotní projekt je nastaven tak, že je péče přes tento projekt dostupná jen ve velkých městech. To znamená, že přibližně dvě třetiny populace v České republice na tento typ péče nedosáhnout."

Proč na péči nedosáhnou?

"V malých městech nebo ve venkovském prostředí, kde žije spousta obyvatel, musíte podle projektu také splňovat vysoké personální požadavky. Jednak na sestry, navíc musíte mít v týmu paliativně atestovaného lékaře, kteří v České republice akutně i chronicky nejsou. Věcně to není potřeba, ale projekt s tím nadsazeně počítá. Vůbec není možné ty týmy postavit a ufinancovat."

Takzvaná paliativní péče se týká pacientů, u kterých už byla ukončena aktivní léčba a lékaři nepředpokládají dožití delší než půl roku. Zásadní je v takových případech vedle léčby bolesti, a dalších příznaků nemoci, řešení psychologických, sociálních a duchovních potřeb nemocných i jejich rodin.

Celý článek zde: http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/v-cesku-chybi-asi-70-mobilnich-luzkovych-hospicu

Agentura Péče doma s.r.o.

Péče doma s.r.o je agentura domácí zdravotní péče a mobilní hospic. Poskytujeme komplexní zdravotní a ošetřovatelskou péči klientům všech věkových skupin v domácím prostředí. Služba je poskytována na celém území hlavního města Prahy a ve Středočeském kraji.

Domácí péče je poskytována 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, tedy nepřetržitě.
Péče, která je indikovaná lékařem, je plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Péči, včetně možnosti konzultace s lékařem, poskytujeme všem klientům, kteří se na nás obrátí s žádostí o pomoc. Vždy se snažíme najít optimální řešení s ohledem na aktuální zdravotní stav a také přání klienta a rodiny. V péči naší agentury jsou klienti, kteří potřebují naši pomoc na přechodnou dobu, ale i ti, kteří budou potřebovat pomoc dlouhodobě, někdy až do konce svého života. Pokud se klinický stav pacienta zhorší a je nutná hospitalizace, pracovník agentury zajistí překlad klienta do lůžkového zdravotnického zařízení.

Agentura je také schopna zajistit respitní neboli odlehčovací pobyt pro klienta v případě, že pečující osoby jsou již zcela fyzicky nebo psychicky vyčerpané dlouhodobou péčí o blízkého.

Cílem naší práce je pomoci lidem, kterým vzala nemoc, dočasně nebo trvale, možnost
žít v domácí prostředí bez pomoci druhé osoby.