Kontakt

MuDr. Petra Garnolová
lékař specialista pro obor onkologie a paliativní medicína
Telefon:+420 777 308 687
E-mail: petra.garnolova@gmail.com

 

Mgr. Lenka Čížkovská
vrchní sestra pro Středočeský kraj
Telefon: +420 734 722 420
E-mail: lenka.cizkovska@zivotdoma.cz

 

Lenka Kubů
vrchní sestra pro Prahu
Telefon: +420 603 216 997
E-mail: lkubu@email.cz

 

Alena Petráková
ředitelka zdravotní péče
Telefon: +420 777 701 175
E-mail: alena.petrakova@zivotdoma.cz

 

 

Zkušenosti klientů

Agentura Péče doma s.r.o.

Péče doma s.r.o je agentura domácí zdravotní péče a mobilní hospic. Poskytujeme komplexní zdravotní a ošetřovatelskou péči klientům všech věkových skupin v domácím prostředí. Služba je poskytována na celém území hlavního města Prahy a ve Středočeském kraji.

Domácí péče je poskytována 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, tedy nepřetržitě.
Péče, která je indikovaná lékařem, je plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Péči, včetně možnosti konzultace s lékařem, poskytujeme všem klientům, kteří se na nás obrátí s žádostí o pomoc. Vždy se snažíme najít optimální řešení s ohledem na aktuální zdravotní stav a také přání klienta a rodiny. V péči naší agentury jsou klienti, kteří potřebují naši pomoc na přechodnou dobu, ale i ti, kteří budou potřebovat pomoc dlouhodobě, někdy až do konce svého života. Pokud se klinický stav pacienta zhorší a je nutná hospitalizace, pracovník agentury zajistí překlad klienta do lůžkového zdravotnického zařízení.

Agentura je také schopna zajistit respitní neboli odlehčovací pobyt pro klienta v případě, že pečující osoby jsou již zcela fyzicky nebo psychicky vyčerpané dlouhodobou péčí o blízkého.

Cílem naší práce je pomoci lidem, kterým vzala nemoc, dočasně nebo trvale, možnost
žít v domácí prostředí bez pomoci druhé osoby.