Rok 2018 ve zdravotnictví: Zavedení domácí paliativní péče
V následujícím roce 2018 vstoupí v účinnost několik novel právních předpisů, které s sebou přinesou příznivý dopad na pacienty v podobě zvýšení komfortu a kvality poskytované zdravotní péče.

Kromě navýšení plateb za státní pojištěnce a snížení limitů na léky, což pomůže zejména rodinám s dětmi a seniorům, se například do seznamu zdravotních výkonů dostává dlouho očekávaná domácí paliativní péče.

Úhradová vyhláška a zavedení domácí paliativní péče

Od roku 2018 bude do seznamu zdravotních výkonů nově zařazena odbornost „domácí paliativní péče“. Tato změna umožní více pojištěncům dožít v domácím prostředí. V rámci této odbornosti budou podle tzv. úhradové vyhlášky pro rok 2018 hrazeny multioborové týmy pracující podle potřeb pacienta.

Celé znění vyhlášky zde.