Domácí péči indikuje:

Praktický lékař (3 měsíce)

Ošetřující lékař lůžkového oddělení po ukončení hospitalizace (14 dní)

Aby mohla být léčba hrazena z veřejného zdravotního pojištění musí být, dle vyhlášky 45/1997 Sb., požadavek vyhotoven písemně na předepsaném tiskopise s razítkem ošetřujícího nebo praktického lékaře.

Platnost poukazu je omezena na 3 měsíce při indikaci praktickým lékařem a na 14 dní při indikaci ošetřujícím lékařem po propuštění z nemocnice.

Po uplynutí platnosti poukazu je péče ukončena nebo musí být vyhotoven nový poukaz. Splňuje-li ordinace všechny požadavky, je péče plně hrazena ze zdravotního pojištění a klient nic nedoplácí.

Lékař jakékoliv odbornosti pokud jde o pacienta v terminálním stavu onemocnění.

 

 

Zkušenosti klientů

Agentura Péče doma s.r.o.

Péče doma s.r.o je agentura domácí zdravotní péče a mobilní hospic. Poskytujeme komplexní zdravotní a ošetřovatelskou péči klientům všech věkových skupin v domácím prostředí. Služba je poskytována na celém území hlavního města Prahy a ve Středočeském kraji.

Domácí péče je poskytována 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, tedy nepřetržitě.
Péče, která je indikovaná lékařem, je plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Péči, včetně možnosti konzultace s lékařem, poskytujeme všem klientům, kteří se na nás obrátí s žádostí o pomoc. Vždy se snažíme najít optimální řešení s ohledem na aktuální zdravotní stav a také přání klienta a rodiny. V péči naší agentury jsou klienti, kteří potřebují naši pomoc na přechodnou dobu, ale i ti, kteří budou potřebovat pomoc dlouhodobě, někdy až do konce svého života. Pokud se klinický stav pacienta zhorší a je nutná hospitalizace, pracovník agentury zajistí překlad klienta do lůžkového zdravotnického zařízení.

Agentura je také schopna zajistit respitní neboli odlehčovací pobyt pro klienta v případě, že pečující osoby jsou již zcela fyzicky nebo psychicky vyčerpané dlouhodobou péčí o blízkého.

Cílem naší práce je pomoci lidem, kterým vzala nemoc, dočasně nebo trvale, možnost
žít v domácí prostředí bez pomoci druhé osoby.