Výkony hrazené zdravotními pojišťovnami

 • Ošetřovatelské výkony dle doporučení lékaře
 • Péče o pacienta po chirurgických a ortopedických zákrocích v době rekonvalescence
 • Komplexní odborná zdravotné péče o imobilního inkontinentního pacienta
 • Péče o onkologicky nemocné
 • Péče o klienty v terminálním stadiu života
 • Kontrola fyziologických funkcí (krevní tlak, puls, tělesná teplota)
 • Lokální ošetření (převazy bércových vředů, ran a defektů)
 • Odběry krve a jiného biologického materiálu
 • Aplikace injekcí, infúzí, léčebné terapie
 • Nácvik aplikace inzulinu
 • Cévkování, klyzma, výplachy, péče o permanentní katetr
 • Příprava na vyšetření
 • Ošetření stomií, PEGu, enterální sondy

 

 

Služby hrazené
klientem

Doprava klientů k lékaři nebo na úřad
200 Kč/hod.

Pomoc při vyplňování a podávání žádostí na úřad
200 Kč/hod.

Hlídání klientů nebo dětí
200 Kč/hod.

Hlídání nemocných klientů nebo dětí
250 Kč/hod.

Vyšetření lékařem doma (náklady na cestu zahrnuty v ceně)
1500 Kč/návštěvu

Odběr krve nebo moči v domácím prostředí na vlastní žádost pacienta ( pokud ho neindikuje lékař, ale pacient má žádanku u sebe)
Cena 250 kč

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Zkušenosti klientů

Agentura Péče doma s.r.o.

Péče doma s.r.o je agentura domácí zdravotní péče a mobilní hospic. Poskytujeme komplexní zdravotní a ošetřovatelskou péči klientům všech věkových skupin v domácím prostředí. Služba je poskytována na celém území hlavního města Prahy a ve Středočeském kraji.

Domácí péče je poskytována 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, tedy nepřetržitě.
Péče, která je indikovaná lékařem, je plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Péči, včetně možnosti konzultace s lékařem, poskytujeme všem klientům, kteří se na nás obrátí s žádostí o pomoc. Vždy se snažíme najít optimální řešení s ohledem na aktuální zdravotní stav a také přání klienta a rodiny. V péči naší agentury jsou klienti, kteří potřebují naši pomoc na přechodnou dobu, ale i ti, kteří budou potřebovat pomoc dlouhodobě, někdy až do konce svého života. Pokud se klinický stav pacienta zhorší a je nutná hospitalizace, pracovník agentury zajistí překlad klienta do lůžkového zdravotnického zařízení.

Agentura je také schopna zajistit respitní neboli odlehčovací pobyt pro klienta v případě, že pečující osoby jsou již zcela fyzicky nebo psychicky vyčerpané dlouhodobou péčí o blízkého.

Cílem naší práce je pomoci lidem, kterým vzala nemoc, dočasně nebo trvale, možnost
žít v domácí prostředí bez pomoci druhé osoby.