Typy domácí péče

Domácí hospitalizace

Jde o krátkodobou péči o klienty po operacích či úrazech nebo o klienty s nově diagnostikovaným nebo aktuálně zhoršeným interním onemocněním. Celkový stav pacienta nevyžaduje hospitalizaci, ale zároveň je nutná specializovaná zdravotní péče např. o operační ránu, rehabilitace apod.

Dlouhodobá domácí péče

Péče o chronicky nemocné klienty napříč všemi medicínskými obory.

 • Onkologie (péče o pacienty ve všech stadiích onemocnění, léčba
  komplikací chemoterapie nebo radioterapie, léčba bolesti, péče o stomie)
 • Plicní (péče o pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí,
  včetně péče o klienty závislé na domácí oxygenoterapii)
 • Nutriční terapie (vedení domácí enterální či parenterální výživy
  při nedostatečném příjmu potravy)
 • Neurologie (péče o klienty po cévních mozkových příhodách,
  s neurologickým deficitem, po těžkých úrazech hlavy, apod.)
 • Psychiatrie (péče o pacienty s demencí apod.)

Domácí hospicová péče

Péče o klienty v terminálním stadiu onkologického nebo interního onemocnění. Cílem péče je především minimalizovat fyzické, psychické a sociální utrpení klienta v poslední fázi života. Ve spolupráci s rodinou a blízkými se snažíme klientovi poskytnou maximální možnou kvalitu života. Jde o velmi náročnou ošetřovatelskou disciplínu, která vyžaduje vysoce kvalifikovaný, profesionální a empatický personál.

Preventivní domácí péče

Jde o péči o klienty, u kterých je lékařem indikováno pravidelné sledování zdravotního stavu, vyšetřování životních funkcí (krevní tlak, tepová frekvence, EKG) a pravidelné odběry (hladina glykémie, INR). Včasným záchytem zhoršení příznaků základního nemocnění můžeme předejít pozdějším komplikacím a nutnosti hospitalizace.

Zkušenosti klientů

Agentura Péče doma s.r.o.

Péče doma s.r.o je agentura domácí zdravotní péče a mobilní hospic. Poskytujeme komplexní zdravotní a ošetřovatelskou péči klientům všech věkových skupin v domácím prostředí. Služba je poskytována na celém území hlavního města Prahy a ve Středočeském kraji.

Domácí péče je poskytována 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, tedy nepřetržitě.
Péče, která je indikovaná lékařem, je plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Péči, včetně možnosti konzultace s lékařem, poskytujeme všem klientům, kteří se na nás obrátí s žádostí o pomoc. Vždy se snažíme najít optimální řešení s ohledem na aktuální zdravotní stav a také přání klienta a rodiny. V péči naší agentury jsou klienti, kteří potřebují naši pomoc na přechodnou dobu, ale i ti, kteří budou potřebovat pomoc dlouhodobě, někdy až do konce svého života. Pokud se klinický stav pacienta zhorší a je nutná hospitalizace, pracovník agentury zajistí překlad klienta do lůžkového zdravotnického zařízení.

Agentura je také schopna zajistit respitní neboli odlehčovací pobyt pro klienta v případě, že pečující osoby jsou již zcela fyzicky nebo psychicky vyčerpané dlouhodobou péčí o blízkého.

Cílem naší práce je pomoci lidem, kterým vzala nemoc, dočasně nebo trvale, možnost
žít v domácí prostředí bez pomoci druhé osoby.