Paliativní ambulance

Lékař MUDr. Petra Garnolová

profesní životopis


Pro koho je ambulance určena:
Vyšetření a následná péče v ambulanci paliativní medicíny je určena pro pacienty, u kterých onemocnění dospělo do nevyléčitelného stadia.

O jaké jde diagnozy:
Zhoubné nádory, pokročilé stadium demence, srdeční selhání, selhání ledvin nebo jater, konečná fáze roztroušené sklerózy nebo jiného neurologického onemocnění a další.

K vyšetření není nutné doporučení jiného lékaře, ale je výhodou. Všechny informace o zdravotním stavu a dosavadním průběhu léčby jsou pro nás velmi důležité.
Péče je hrazena ze zdravotního pojištění.
 
 
 

Kde: Náměstí Jiřího z Poděbrad 64, Poliklinika Nový Knín
nebo přímo v domácím prostředí pacienta

Ordinační hodiny: každé pondělí 7-14 hodin po telefonickém objednání

Telefon pro objednání: 318 593 217 nebo 777 308 687

 

 

Cíle léčby:
Hlavním cílem léčby je zlepšení kvality života pacientů s ohledem na jejich přání a potřeby. Vždy se snažíme maximálně respektovat individualitu každého pacienta a nezapomínáme ani psychickou a sociální podporu. Hlavní pozornost klademe na řešení nepříjemných projevů choroby, zejména bolesti, dušnosti, nechutenství a úzkosti. Věříme, že s dobře vedenou léčbou je možné prožit zbývající čas s dobrou kvalitou života doma, v kruhu nejbližších. Pro nás péče o závažně nemocného pacienta zcela jistě nekončí s ukončením intenzivní léčby, ale právě naopak.

Zkušenosti klientů

Agentura Péče doma s.r.o.

Péče doma s.r.o je agentura domácí zdravotní péče a mobilní hospic. Poskytujeme komplexní zdravotní a ošetřovatelskou péči klientům všech věkových skupin v domácím prostředí. Služba je poskytována na celém území hlavního města Prahy a ve Středočeském kraji.

Domácí péče je poskytována 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, tedy nepřetržitě.
Péče, která je indikovaná lékařem, je plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Péči, včetně možnosti konzultace s lékařem, poskytujeme všem klientům, kteří se na nás obrátí s žádostí o pomoc. Vždy se snažíme najít optimální řešení s ohledem na aktuální zdravotní stav a také přání klienta a rodiny. V péči naší agentury jsou klienti, kteří potřebují naši pomoc na přechodnou dobu, ale i ti, kteří budou potřebovat pomoc dlouhodobě, někdy až do konce svého života. Pokud se klinický stav pacienta zhorší a je nutná hospitalizace, pracovník agentury zajistí překlad klienta do lůžkového zdravotnického zařízení.

Agentura je také schopna zajistit respitní neboli odlehčovací pobyt pro klienta v případě, že pečující osoby jsou již zcela fyzicky nebo psychicky vyčerpané dlouhodobou péčí o blízkého.

Cílem naší práce je pomoci lidem, kterým vzala nemoc, dočasně nebo trvale, možnost
žít v domácí prostředí bez pomoci druhé osoby.