Paliativní ambulance

Lékař MUDr. Petra Garnolová

profesní životopis


Pro koho je ambulance určena:
Vyšetření a následná péče v ambulanci paliativní medicíny je určena pro pacienty, u kterých onemocnění dospělo do nevyléčitelného stadia.

O jaké jde diagnozy:
Zhoubné nádory, pokročilé stadium demence, srdeční selhání, selhání ledvin nebo jater, konečná fáze roztroušené sklerózy nebo jiného neurologického onemocnění a další.

K vyšetření není nutné doporučení jiného lékaře, ale je výhodou. Všechny informace o zdravotním stavu a dosavadním průběhu léčby jsou pro nás velmi důležité.
Péče je hrazena ze zdravotního pojištění.
 
 
 

Kde: Náměstí Jiřího z Poděbrad 64, Poliklinika Nový Knín
nebo přímo v domácím prostředí pacienta

Ordinační hodiny: každé pondělí 7-14 hodin po telefonickém objednání

Telefon pro objednání: 318 593 217 nebo 777 308 687

 

 

Cíle léčby:
Hlavním cílem léčby je zlepšení kvality života pacientů s ohledem na jejich přání a potřeby. Vždy se snažíme maximálně respektovat individualitu každého pacienta a nezapomínáme ani psychickou a sociální podporu. Hlavní pozornost klademe na řešení nepříjemných projevů choroby, zejména bolesti, dušnosti, nechutenství a úzkosti. Věříme, že s dobře vedenou léčbou je možné prožit zbývající čas s dobrou kvalitou života doma, v kruhu nejbližších. Pro nás péče o závažně nemocného pacienta zcela jistě nekončí s ukončením intenzivní léčby, ale právě naopak.

Zkušenosti klientů

V Česku chybí asi 70 mobilních lůžkových hospiců

Domácí hospicová péče obvykle není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, funguje z darů a příspěvků pacientů a jejich rodin. Proplácení péče umožnil od roku 2015 pilotní projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny. Funguje dva roky. S výsledky není spokojen Robert Huneš, viceprezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.

"Výsledky jsou negativní, protože pilotní projekt je nastaven tak, že je péče přes tento projekt dostupná jen ve velkých městech. To znamená, že přibližně dvě třetiny populace v České republice na tento typ péče nedosáhnout."

Proč na péči nedosáhnou?

"V malých městech nebo ve venkovském prostředí, kde žije spousta obyvatel, musíte podle projektu také splňovat vysoké personální požadavky. Jednak na sestry, navíc musíte mít v týmu paliativně atestovaného lékaře, kteří v České republice akutně i chronicky nejsou. Věcně to není potřeba, ale projekt s tím nadsazeně počítá. Vůbec není možné ty týmy postavit a ufinancovat."

Takzvaná paliativní péče se týká pacientů, u kterých už byla ukončena aktivní léčba a lékaři nepředpokládají dožití delší než půl roku. Zásadní je v takových případech vedle léčby bolesti, a dalších příznaků nemoci, řešení psychologických, sociálních a duchovních potřeb nemocných i jejich rodin.

Celý článek zde: http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/v-cesku-chybi-asi-70-mobilnich-luzkovych-hospicu

Agentura Péče doma s.r.o.

Péče doma s.r.o je agentura domácí zdravotní péče a mobilní hospic. Poskytujeme komplexní zdravotní a ošetřovatelskou péči klientům všech věkových skupin v domácím prostředí. Služba je poskytována na celém území hlavního města Prahy a ve Středočeském kraji.

Domácí péče je poskytována 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, tedy nepřetržitě.
Péče, která je indikovaná lékařem, je plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Péči, včetně možnosti konzultace s lékařem, poskytujeme všem klientům, kteří se na nás obrátí s žádostí o pomoc. Vždy se snažíme najít optimální řešení s ohledem na aktuální zdravotní stav a také přání klienta a rodiny. V péči naší agentury jsou klienti, kteří potřebují naši pomoc na přechodnou dobu, ale i ti, kteří budou potřebovat pomoc dlouhodobě, někdy až do konce svého života. Pokud se klinický stav pacienta zhorší a je nutná hospitalizace, pracovník agentury zajistí překlad klienta do lůžkového zdravotnického zařízení.

Agentura je také schopna zajistit respitní neboli odlehčovací pobyt pro klienta v případě, že pečující osoby jsou již zcela fyzicky nebo psychicky vyčerpané dlouhodobou péčí o blízkého.

Cílem naší práce je pomoci lidem, kterým vzala nemoc, dočasně nebo trvale, možnost
žít v domácí prostředí bez pomoci druhé osoby.